ทางเลือกในการลบรอยสัก

ลบรอยสัก ลบรอยสัก เป็นขั้นตอนสำหรับผู้สักลายที่ต้องการเอารอยสักที่ไม่ต้องการออก โดยเทคนิคหรือวิธีที่ใช้ในการลบรอยสักโดยทั่วไป ได้แก่ การลบรอยสักด้วยเลเซอร์ ศัลยกรรมผ่าตัดลบรอยสัก (การเอาชั้นผิวหนังออก) และการศัลยกรรมขัดผิวหนัง (Dermabrasion)

ลบรอยสัก

การติดสินใจที่จะลบรอยสักอาจเกิดจากการที่ผู้สักลายรู้สึกไม่มีความสุขกับลายสักที่ได้มา ลบรอยสัก หรืออาจเป็นเพราะลายสักจางลงและไม่ชัดเจนอย่างที่ต้องการ หรืออาจเป็นเพราะลายสักไม่เหมาะกับบุคลิกของผู้สัก จึงอยากลบ หรือลบเพื่อเปลี่ยนลายสักใหม่ นอกจากนั้น การลบรอยสักอาจทำเพราะความจำเป็น เนื่องจากผู้สักลายมีปฏิกิริยาแพ้ต่อสีที่ใช้ในการสักลาย หรืออาจเป็นเพราะอาการข้างเคียงอื่น ๆ เช่น การติดเชื้อ เป็นต้น

ข้อควรระวังในการลบรอยสัก

สีที่ใช้ในการสักจะอยู่ในชั้นผิวหนังที่ลึกแตกต่างกัน ทำให้ลบออกได้ยาก ดังนั้นจึงไม่ควรลบรอยสักด้วยวิธีที่ทำด้วยตัวเองที่บ้าน เช่น การใช้บุหรี่หรือใช้ไม้แขวนเสื้อจี้ไฟ ซึ่งจะทำให้เกิดรอยแผลเป็นและเกิดการติดเชื้อได้ง่ายมาก รวมไปถึงการใช้ครีมลบรอยสัก และวิธีการอื่น ๆ ซึ่งล้วนแล้วเป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพและทำให้เกิดความระคายเคืองผิวหรือทำปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ หากมีความประสงค์ในการลบรอยสักจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม

เตรียมตัวก่อนลบลอยสัก

หากตัดสินใจที่จะลบรอยสัก ควรเข้ารับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง ซึ่งจะช่วยให้ความรู้ ความเข้าใจในการลบรอยสักแต่ละวิธี และจะช่วยให้สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด เช่น การลบด้วยเลเซอร์สามารถลบรอยสักที่ทำจากน้ำหมึกได้ดีกว่าการใช้วิธีอื่น ๆ นอกจากนั้น รอยสักที่มีขนาดเล็กจะเหมาะกับการใช้วิธีศัลยกรรมผ่าตัดลบรอยสัก และรอยสักที่มีขนาดใหญ่จะไม่เหมาะกับการใช้มีดผ่าตัด เป็นต้น

ขั้นตอนและวิธีการลบรอยสัก

การลบรอยสักมักทำการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและการใช้ยาชาเฉพาะจุด ซึ่งวิธีการที่ใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ การใช้เลเซอร์ลบรอยสัก ศัลยกรรมผ่าตัดลบรอยสัก และการศัลยกรรมขัดผิวหนัง

การลบรอยสักด้วยเลเซอร์ (Laser Surgery) เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด การลบรอยสักด้วย Q-Switched Laser เป็นการใช้พลังงานเลเซอร์ไปยังผิวหนังเพื่อให้น้ำหมึกที่ใช้สักลายแตกตัวเล็กลงและจะถูกขับออกจากร่างกาย ก่อนทำเลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจะเลือกชนิดของเลเซอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะของรอยสัก โดยเริ่มจากการฉีดยาชาบริเวณที่ต้องการลบรอยสัก หลังจากนั้นจะใช้คลื่นพลังงานเลเซอร์ยิงไปที่บริเวณที่ต้องการลบรอยสักเพื่อเข้าสลายเม็ดสีและทำให้น้ำหมึกแตกตัว หลังจากเสร็จขั้นตอน อาจพบอาการบวมพองหรือมีเลือดออก ซึ่งสามารถใช้ครีมต้านแบคทีเรียทาเพื่อช่วยบรรเทาได้ นอกจากนั้น การลบรอยสักด้วยเลเซอร์จะมีประสิทธิภาพกับรอยสักที่มีหลาย ๆ สี แต่โดยรวมแล้วจะเหมาะกับการลบหมึกสีโทนเข้ม เช่น สีดำ แต่หมึกที่มีสีโทนสว่าง เช่น สีฟ้าอ่อน สีเหลือง สีแดงและขาว จะลบได้ยากกว่าหรือจะต้องทำหลายครั้งกว่า ลบรอยสัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*