การเตรียมตัวก่อนทำ Pore Refining Laser

เลเซอร์กระชับรูขุมขน การเตรียมตัวก่อนทำ Pore Refining Laser หรือการทำเลเซอร์เพื่อกระชับรูขุมขนนั้นก่อนการทำเลเซอร์ ควรงดเว้นจากแสงแดงแรงๆ เพื่อให้สภาพผิวปกติ และควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูปัญหาของสภาพรูขุมขนและบริเวณที่ต้องการจะรักษาก่อนทุกครั้ง เนื่องจากรูขุมขนของแต่ละบุคคลย่อมมีคความแตกต่างกัน

เลเซอร์กระชับรูขุมขน

การดูแลตนเองหลังทำ Pore Refining Laser เลเซอร์กระชับรูขุมขน

หลังการทำ Pore Refining Laser หรือหลังการทำเลเซอร์กระชับรูขุมขนไปแล้ว ควรงดการโดดแสงแดดประมาณ 2-3 วัน

ปัญหารูขุมขนกว้าง แต่ล่ะคนจะมีขนาดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งการรักษาแต่ละแบบ มีข้อดีข้อเสียต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้ การรักษารูขุมขนกว้างต้องใช้ระยะเวลา และความต่อเนื่อง ถึงจะเห็นผลได้ชัด การใช้เครื่องสำอางบางชนิดไม่สามารถลดปัญหารูขุมขนกว้างได้ คนไข้ต้องเลือกดูผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เลเซอร์กระชับรูขุมขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*